Hétköznap: 9:00 - 17:00
5540 Szarvas, Szabadság út 6-10.

Adatvédelmi tájékoztató

1;ADATVÉDELEM:

Trender-Team Kft, képviseletében: Roszik Tímea.  „Körös Ingatlan és Biztosító Iroda” ezúton tájékoztatja megbízóját az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése keretében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Trender-Team Kft.  adatkezelési gyakorlatának kialakítása során figyelembe vette a  vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv),
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi törvény (Ekertv)
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi  törvény.
  • A személyes adatok kezeléséről, védelméről és szabad áramlásáról szóló EU 2016/679. számú rendelet.

2; KEZELT ADATOK KÖRE:

A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi  LXVIII. törvény 3.§-nak (1.) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul, vagy azt a törvény elrendeli.

3;ADATKEZELÉS CÉLJA:

  • A szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása
  • A szolgáltatások technikai működtetése
  • Piackutatás, piaci elemzések készítése
  • Statisztikák összeállítása
  • Tájékoztatás nyújtása, marketing akciókról, szolgáltatásinkkal kapcsolatos elektronikus és postai hirdetések, hírlevelek küldése
  • Törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

4; ADATOK FELHASZNÁLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA:

Trender-Team Kft, képviseletében: Roszik Tímea  a „ Körös Ingatlan és Biztosító Iroda” a megbízási szerződésen  felvett személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A megbízási szerződésen rögzített személyes adatokat  Trender-Team Kft.  kizárólag az ügyfél által igénybe vett szolgáltatás végzésében  közreműködő kollégának adja át.

5;ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA:

Az ügyfelek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni Trender-Team Kft.által kezelt , rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve- amennyiben törvény ezt nem korlátozza- törlését. Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket Trender-Team Kft.  5540. Szarvas, Szabadság út 6-10. szám alatti irodájába megküldött levél útján terjeszthetik elő. Trender-Team Kft.  a kérelmek benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül megadja  a kért tájékoztatást.